kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Komunikat dla Maturzystów-aktualizacja 5.07 godzina 10:20

Szanowni Maturzyści,

uprzejmie informujemy, iż wyniki egzaminu są już opublikowane na Waszych kontach maturalnych w dniu 5.07.2022. Dostęp do konta otrzymaliście w teczce absolwenta.

Odbiór osobisty wyników egzaminu będzie możliwy w sekretariacie począwszy od 5 lipca (zostały już dostarczone).

Świadectwo dojrzałości może być wydane właścicielowi bądź osobie do tego upoważnionej (pisemne upoważnienie).

Osoby, które nie zdały 1 przedmiotu, mogą złożyć do 12 lipca 2022r. do godziny 13:00 deklarację o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Deklarację można złożyć osobiście bądź drogą elektroniczną na adres zsgh@wisla.pl

Deklarację znajdziecie tu: https://zsgh.wisla.pl/strona/dla-maturzystow-2022

Egzamin poprawkowy odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 9:00.

Wynik egzaminu poprawkowego będzie ogłoszony w dniu 9 września 2022 r.

UWAGA:

Przypominam, iż do odbioru są także dyplomy zawodowe (wszystkie są kompletne i poprawne) - obowiązkiem absolwenta jest ich odbiór z sekretariatu.

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube