kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Pedagog, psycholog

Pedagog szkolny:

Mgr Lubomir Špila

pedagog@zsghwisla.pl

 

Obszary działania:

  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
  • Opiniowanie do poradni, kontakt z instytucjami nadzorującymi ucznia;
  • Wsparcie ucznia;
  • Stypendia

Psycholog szkolny:

Mgr Paulina Damek-Ryszka

p.damek@zsghwisla.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:50-13:15

Czwartek: 8:00-12:15

 

Obszary działania:

  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
  • Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • Inicjowanie i prowadzenie działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube