kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Pedagog, psycholog

Pedagog szkolny:

Mgr Lubomir Špila

pedagog@zsghwisla.pl

Gabinet 195, piętro I

 • Poniedziałek, g. 8-16
 • Wtorek, g. 8-10.35 i 11.25-16
 • Środa, g. 8-16
 • Czwartek, g. 8-11.20 i 13.30-16
 • Piątek, g. 8-15

 

Obszary działania:

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
 • Opiniowanie do poradni, kontakt z instytucjami nadzorującymi ucznia;
 • Wsparcie ucznia;
 • Stypendia

Psycholog szkolny:

Mgr Paulina Damek-Ryszka

p.damek@zsghwisla.pl

Gabinet 295, piętro II

 • pon. 10.30-14.00
 •  wt. 12.30-14.30
 •  czw. 8.00-9.30
 •  pt. 8.00-11.30

 

Obszary działania:

 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Inicjowanie i prowadzenie działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

Pedagog specjalny:

Mgr Małgorzata Saurais

m.saurais@zsghwisla.pl

 • Wtorek g. 8-13

 • Środa g. 9-13
 • Czwartek g. 10-12.30
 • Piątek g. 8-10

 

Obszary działania:

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Rewalidacja

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube