kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23

Przewodnicząca Rady Rodziców -p. Agnieszka Suszka

Zastępca Przewodniczącej - p.Katarzyna Ciwińska

Sekretarz - p.Magdalena Pilch

Skarbnik - p. Małgorzata Chraścina

Członkowie: p.Wioleta Samowędziuk, p.Magdalena Oczkowska

Kontakt mailowy z Radą Rodziców: rada@zsghwisla.pl

Numer konta do wpłacenia składki

PKO BP

10 1020 1390 0000 6802 0714 4126

W tytule prosimy o wpisanie: rada rodziców, imię, nazwisko dziecka, klasa

Regulamin Rady Rodziców

Działania Rady Rodziców

Rada Rodziców stale wspiera Szkołę w różnych przedsięwzięciach. 

Poniżej tylko niektóre z nich:

Zakup telewizora dla wychowanków Internatu

Współorganizacja imprez szkolnych

Wsparcie finansowe - przejazd ucznia na ogólnopolski konkurs baristyczny

Wsparcie Dnia Sportu

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube