kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/24

Przewodnicząca Rady Rodziców -p. Anna Kasper

Zastępca Przewodniczącej - p.Katarzyna Ciwińska

Skarbnik - p. Małgorzata Chraścina, Wioleta Samowędziuk

Sekretarz: p. Ewa Raszewska- Pytel

Członkowie: p.Magdalena Oczkowska, p.Agnieszka Suszka

Kontakt mailowy z Radą Rodziców: rada@zsghwisla.pl

 

Wysokość składki; numer konta do wpłacenia składki

Wpłata: 100zł/rok

PKO BP

10 1020 1390 0000 6802 0714 4126

W tytule prosimy o wpisanie: rada rodziców, imię, nazwisko dziecka, klasa

Regulamin Rady Rodziców

Działania Rady Rodziców

Rada Rodziców stale wspiera Szkołę w różnych przedsięwzięciach. 

Poniżej tylko niektóre z nich:

Zakup telewizora dla wychowanków Internatu

Współorganizacja imprez szkolnych

Wsparcie finansowe - przejazd ucznia na ogólnopolski konkurs baristyczny

Wsparcie Dnia Sportu

Zakupy do Internatu - X 2023

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube