kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Historia

Szkolnictwo hotelarsko-gastronomiczne zaczęło powstawać pod koniec XIX w Szwajcarii - w Lozannie (1893 r.) i w Lucernie (1909 r.).
W Polsce szkolnictwo tego typu powstało w latach 30-tych okresu międzywojennego. Pierwsze szkoły utworzono w 1931 roku w Zakopanem i w Warszawie, następnie w 1933 r. Krakowie.
Wszystkie te szkoły działały w dużych centrach turystycznych. Wyjątek stanowiła szkoła powstała w 1936 r. w Wiśle - małej wsi u stóp Baraniej Góry.

Prywatną Żeńską Szkołą Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym, która po dwóch latach zmieniła nazwę na Szkołę Przysposobienia Hotelarskiego opiekowało się Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Gospodarczo-Pensjonatowej.
Przez pierwsze dwa lata funkcjonowania szkoły zajęcia lekcyjne odbywały się w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 4 w Głębcach.

W 1938 roku szkoła wydzierżawiła pensjonat "Księżówka" położony na południowym stoku Partecznika i otoczony pięknym ogrodem. W ten sposób nasza placówka uzyskała bazę do ćwiczeń praktycznych. Niestety, II wojna światowa przerwała działalność szkoły.

W tych ciężkich powojennych latach pieniądze potrzebne na pomoce dydaktyczne zdobywano m.in. organizując i obsługując różnego rodzaju imprezy, hodując tuczniki, piekąc we własnej cukierni przepyszne ciasta.

W 1947 roku otwarto nowy typ szkoły - Gimnazjum Hotelarskie, przemianowane wkrótce na Liceum Przemysłu Gospodniego.

U schyłku lat czterdziestych wzrost liczby uczniów spoza Wisły (a przybywała młodzież z całej Polski) spowodował, iż część z nich musiała zamieszkać na stancjach, a na początku lat pięćdziesiątych internat mieścił się w willach: "Beskid", "Janka", "Rena".

W 1951 r. w Liceum Przemysłu Gospodniego przemianowanym na Technikum Gospodnie zaczęto uczyć języka niemieckiego (prawdopodobnie była to pierwsza szkoła w kraju z tym językiem obcym).

Rok szkolny 1951/52 zakończył się pierwszą w dziejach szkoły maturą. Egzamin dojrzałości zdały wszystkie absolwentki.

Rok 1955 rozpoczyna bardzo trudny okres w historii szkoły, trwający aż do 1968 r. Wtedy to ważyły się losy szkolnictwa zawodowego w Wiśle, w związku z decyzją o przeniesieniu szkoły do Bielska-Białej. Ostatecznie szkoła pozostała w Wiśle, ale utrata "Księżówki" spowodowała poważne problemy lokalowe; zajęcia odbywały się w różnych budynkach, m.in. w Liceum Ogólnokształcącym. Wobec tak trudnych warunków pracy i nauki podjęto starania o budowę nowej szkoły. Wznoszenie nowego gmachu w Kopydle zaczęto w 1966 r.

Rok szkolny 1969/70 rozpoczął się już w nowej szkole, której nadano imię Władysława Reymonta. W nowym budynku Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształciła kucharzy i kelnerów, działało też Technikum Gastronomiczne (od 1968) i nowo powstałe Technikum Hotelarskie.

W roku 1974 szkoła została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 10 lat później otrzymała własny sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.
W latach 80-tych i 90-tych systematyczny wzrost liczby uczniów, spowodowany popularnością szkoły, wpłynął na decyzje o rozbudowie bazy szkoły. Do dziś budynek szkoły jest modernizowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb.

Zainteresowania humanistyczne, a także wrażliwość na poezję młodzieży zainicjowało realizację wielu ciekawych pomysłów i programów artystycznych prowadzonych przez nauczycieli języka polskiego i języków obcych od wielu lat: „Pokaz Młodych Talentów”, „Humanistyczne przestrzenie Dnia Języka Ojczystego”, „Dzień Języków Obcych”, turniej integracyjny dla klas pierwszych, konkursy czytelnicze, literackie, plastyczne, recytatorskie i wiele innych.

Szkoła od początku ściśle współpracuje z wieloma firmami, organizacjami z branży gastronomicznej, turystycznej i hotelarskiej.

Od 1999 roku szkoła współpracuje z Fundacją Hotelarską – La Fondation pour la Formation Hoteliere z Genewy, a za jej pośrednictwem nawiązano także współpracę z Fundacją Nestle pro Gastronomia.

Od 2000 roku realizowanych jest wiele projektów edukacyjnych zarówno tych lokalnych, jak również z wykorzystaniem oferty programów Socrates Comenius, Leonardo da Vinci czy Młodzież.
Uczniowie co roku uzyskują bardzo dobre wyniki w wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiadach i konkursach z rachunkowości, barmaństwa, gastronomii, hotelarstwa czy turystyki.

Wyróżnienie „Kamienie Węgielne Hotelarstwa 1990-2010” ZSGH otrzymała jako jedyna szkoła w Polsce, która z tradycjami i wieloletnim doświadczeniem stała się kuźnią wartościowych kadr dla hotelarstwa, cieszącą się wysoką renomą na rynku oraz przestrzegającą najwyższych standardów kształcenia.

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego przyznała szkole za działalność charytatywną statuetkę „Perła Zdrowia 2009” .

ZSGH jako pierwsza szkoła w powiecie cieszyńskim została również wyróżniona tytułem „Szkoły Odkrywców Talentów”, a także tytułem „Szkoły w ruchu”.

Za wieloletnie sukcesy w kształceniu przyszłych pracowników branży turystycznej ZSGH otrzymała w 2013 roku Honorową Odznakę „Za zasługi dla turystyki” przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych publikowanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” uzyskała tytuł Srebrnej Szkoły 2014 i Złotej Szkoły od 2015 do 2020 roku.

Szkoła dawniej to :

Osiągnięcia sportowe

Początki szkoły gastronomicznej

Udział w szkolnych i miejskich uroczystościach

Lekcje i życie po lekcjach

Wycieczki

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube