kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Dla Maturzystów 2022

Terminy składania deklaracji:

Deklaracja wstępna - Do 30 września 2021. Składana u Wychowawcy klasy.

Deklaracja ostateczna - Do 7 lutego 2022

Załącznik 5b - Do 20 kwietnia 2022

U W A G A

Wszyscy uczniowie zobligowani są, aby na deklaracji zaznaczyć minimum 1 przedmiot dodatkowy pisemny na poziomie rozszerzonym.  Takie deklaracje składamy w postępowaniu do 30 września 2021r.

ALE

Osoby, które będą miały zdane obie kwalifikacje zawodowe mogą złożyć do 20 kwietnia 2022 r. załącznik 5b (Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych). Wówczas będą zwolnione z egzaminów na poziomie rozszerzonym i w przypadku zdania wszystkich przedmiotów obowiązkowych otrzymają świadectwo maturalne.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2022 r., zdaje obowiązkowo w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących

przedmiotów:

 

  1. język polski
  2. matematyka
  3. język obcy nowożytny

Jak sprawdzić wynik egzaminu - zapoznaj się z prezentacją.

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube