kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

O programie

Informujemy, że Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im.Wł.Reymonta w Wiśle jest beneficjentem rządowego programu „Aktywna Tablica”. W ramach programu otrzymaliśmy dotację w wysokości 14 000 zł. Dodatkowo wkład własny organu prowadzącego w to przedsięwzięcie wyniósł 3 500 zł.

W ramach realizacji zakupiliśmy do Technikum 6 laptopów.

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube