kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Ubezpieczenie 2023/2024

Jak mogę ubezpieczyć dziecko (NNW) w roku szkolnym 2023/2024

Poniżej przedstawiamy 2 możliwości ubezpieczenia ucznia (grupowe lub indywidualne).

OPCJA A: Ubezpieczenie grupowe - płatne w szkole.

  • ubezpieczenie grupowe
  • składka wynosi 50 zł za osobę
  • ubezpieczenie  z ochroną od 01.09.2023 do 31.08.2024r., 
  • możliwość zgłoszenia i uiszczenia opłaty u wychowawcy do dnia 30.09.2023

OPCJA B: Ubezpieczenie indywidualne - załatwisz online

 

  • ubezpieczenie indywidualne (zakres inny niż w ubezpieczeniu grupowym)
  • wysokość składki zależna od wybranego wariantu
  • ubezpieczenie  z ochroną od momentu dopełnienia formalności online 
  • możliwość zgłoszenia w dowolnym momencie

 

Jeżeli spodoba się któryś z trzech wariantów, to wpisując dane, można wystawić polisę samemu w domu:
http://nnwszkolne.compensa.pl/#NNWInsurance/StartScreen?guid=05f76fe9-b21b-422a-adb1-b3307c9cd4f9 

Ogólne warunki ubezpieczenia; tabela oceny uszczerbku na zdrowiu; zgłoszenie szkody,

Zgłoszenie szkody online

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube