kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Erasmus

Informujemy uczniów obecnych klas III-IV technikum o nowym projekcie realizowanym w ramach programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 (FERS) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Tytuł projektu: Dziś mobilny uczeń - jutro dobry pracownik

Organizacja wnioskująca: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle

Organizacje przyjmujące:

- ETN TRAINING VISION IRELAND LTD (Irlandia)

- TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (Hiszpania)

Okres realizacji projektu: 18 miesięcy

Planowana liczba uczniów: 30 (2 grupy x 10 osób do Hiszpanii i 1grupa x 10 osób do Irlandii)

Planowana liczba opiekunów: 3

Budżet projektu: 268 814,34 zł

Uczniowie będą mogli spędzić 14 dni u partnerskiego organizatora kształcenia i szkolenia zawodowego, w partnerskim przedsiębiorstwie lub w innej organizacji działającej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego lub na rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów naszej szkoły na rynku pracy, wspieranie mobilności zawodowej oraz doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: p. Anna Kalita-Jancarczyk i p. Agata Gołąb

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube