Jesteś w:
Projekty
Główna
Aktualności
Galeria
Kontakt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekty 2012

W okresie od 3 września do 31 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle realizowane będą dwa projekty: "Mistrz gastronomii" oraz "Nowoczesna wiedza i tradycje kulinarne regionu kluczem sukcesu zawodowego", Obydwa projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5-Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Podmiotem odpowiedzialnym za ich realizację jest Stowarzyszenie "Teraz Patelniok" Projekt "Mistrz gastronomii" zakłada przeprowadzenie następujących kursów: - baristycznego - kelnerskiego - barmańskiego - carvingu W ramach projektu "Nowoczesna wiedza i tradycje kulinarne regionu kluczem sukcesu zawodowego" przewiduje się realizację dwóch kolejnych kursów: - manager gastronomii - kucharz kuchni regionalnej W projektach weźmie udział łącznie 80 osób (w tym 60 kobiet i 20 mężczyzn) z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z powiatu cieszyńskiego, będących uczniami ZSGH w Wiśle. Celem projektów jest podniesienie świadomości uczennic i uczniów w zakresie korzyści płynących z kształcenia, dostarczenie im wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia i efektywnego zarządzania własną działalnością gospodarczą. Kursy umożliwiają zdobycie wiedzy potrzebnej do sprawowania funkcji managera w zakładzie gastronomicznym. Osoby, które zamierzają otworzyć własny lokal znajdą tutaj nieocenione wskazówki. Poruszane na kursach tematy dotyczą wszystkich aspektów funkcjonowania restauracji i drink baru. Omawiane będą zagadnienia baristyczne, barmańskie, kelnerskie, winiarskie i organizacyjne. Przedstawiane będą również najważniejsze metody profesjonalnego zarządzania personelem oraz kwestie związane z BHP i Sanepidem. Kursy kończą się egzaminem, z którego ocena umieszczana jest na certyfikacie (w języku polskim i angielskim) Uczestnicy projektu podczas prowadzonych zajęć i pokazów pogłębią swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na rynku pracy w branży gastronomiczno-turystycznej. Agata Gołąb