Jesteś w:
Projekty
Główna
Aktualności
Galeria
Kontakt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt pt. "Agroturystyka pomysłem na lepsze jutro"


>
<P class= Od 05 września 2011r. do 25 grudnia 2011r. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle "Teraz Patelniok" będzie realizować projekt pt.:

"Agroturystyka pomysłem na lepsze jutro"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem projektu jest pokazanie osobom zamieszkującym na obszarach wiejskich możliwości znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolniczym. Zajęcia prowadzone w ramach projektu mają na celu przygotować młodzież do podejmowania działalności gospodarczej i uwzględniają problematykę związaną z: założeniem i rejestracją własnej firmy, jej zadaniami, strukturą organizacyjną i zatrudnianiem pracowników, a także planowaniem, finansowaniem oraz rozliczaniem działalności. Uczestnicy zapoznają się również z możliwościami pozyskiwania funduszy na tę działalność oraz otrzymają praktyczne wskazówki przy opracowywaniu biznes planów.

Korzyści z uczestnictwa:
- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły
- rozwijanie umiejętności psychospołecznych (komunikacji interpersonalnej)
- zwiększenie zdolności autoprezentacji
- wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości
- podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zakładania działalności gospodarczej oraz świadomości na temat korzyści płynących z pozarolniczych form działalności
- możliwość współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność w branży agroturystycznej, a lokalnymi wytwórcami regionalnych produktów turystycznych

Zajęcia organizowane będą w 20 blokach 3-godzinnych w ciągu 4 miesięcy (wrzesień- grudzień). Przewidziane są dwie wycieczki szkoleniowe do gospodarstw agroturystycznych.

Uczestnicy projektu otrzymają podręczniki i materiały szkoleniowe. Przewidziany jest również poczęstunek.