Jesteś w:
Projekt POWER
Główna
Aktualności
Galeria
Kontakt
20.02.2017

Rozmiar: 3308 bajtów Rozmiar: 3718 bajtów
Rusza rekrutacja kandydatów do projektu

Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle

w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem projektu jest:

  • podniesienie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów ZSGH poprzez odbycie staży w hotelach i restauracjach poza granicami kraju,

  • budowania większej otwartości na inne kultury,

  • pogłębienie znajomości języka obcego przez uczestników,

  • zwiększenie wymiaru europejskiego placówki poprzez współpracę z organizacjami zagranicznymi

Osoby zainteresowane wyjazdem na miesięczną praktykę w Portsmouth w Wielkiej Brytanii od 10 września 2017 r. proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz pobranie ze strony szkoły dokumentów rekrutacyjnych i ich złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2017 roku do godziny 12.00 w sekretariacie szkoły.

Komisja rekrutacyjna w składzie:

- Beata Iwaniuk

- Joanna Warmuzińska

- Agata Gołąb

- Lucyna Wisełka

- Lubomir Špila

w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji przedstawi na tablicy informacyjnej projektu listę osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz listę rezerwową.

W późniejszym terminie odbędą się odrębne rekrutacje na praktyki

- w Wielkiej Brytanii (wyjazd w styczniu 2018)

- w Hiszpanii (wyjazd w maju 2018)

<