kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Akredytacja

KSAPL

Egzamin akredytowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych - KSAPL z zastosowaniem ujednoliconej procedury APL

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle jest od 2005 roku placówką posiadającą uprawnienia do przeprowadzania egzaminu KSAPL, w zawodach kucharz, kelner, hotelarz, którego certyfikat jest uznawany w całej Unii Europejskiej.


Akredytacja umiejętności i kwalifikacji zawodowych jest zgodna z ujednoliconą procedurą we wszystkich placówkach zarówno w Polsce jak i innych krajach UE. Certyfikat, który uzyskują akredytowane osoby w sposób opisowy wyszczególnia potwierdzone umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Z możliwości akredytacji mogą skorzystać absolwenci szkół, absolwenci kursów i szkoleń oraz innych form doskonalących.

KSAPL to krajowa sieć szkół i placówek edukacyjnych akredytujących umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. Akredytacja umiejętności zawodowych w sieci KSAPL ma formę sprawdzianu umiejętności praktycznych kształconych w ramach zajęć lekcyjnych lub w czasie praktyk zawodowych. Koordynatorem działalności Krajowej Sieci Szkół KSAPL jest Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach.

http://ksapl.pl/

 

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube