kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Zakończone projekty

Stowarzyszenie Patelniok

W okresie od 3 września do 31 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle realizowane będą dwa projekty: "Mistrz gastronomii" oraz "Nowoczesna wiedza i tradycje kulinarne regionu kluczem sukcesu zawodowego", Obydwa projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5-Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Podmiotem odpowiedzialnym za ich realizację jest Stowarzyszenie "Teraz Patelniok"
Projekt "Mistrz gastronomii" zakłada przeprowadzenie następujących kursów:

 • baristycznego
 • kelnerskiego
 • barmańskiego
 • carvingu

W ramach projektu "Nowoczesna wiedza i tradycje kulinarne regionu kluczem sukcesu zawodowego" przewiduje się realizację dwóch kolejnych kursów:

 • manager gastronomii
 • kucharz kuchni regionalnej

W projektach weźmie udział łącznie 80 osób (w tym 60 kobiet i 20 mężczyzn) z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z powiatu cieszyńskiego, będących uczniami ZSGH w Wiśle.

Celem projektów jest podniesienie świadomości uczennic i uczniów w zakresie korzyści płynących z kształcenia, dostarczenie im wiadomości i umiejętności potrzebnych
do rozpoczęcia i efektywnego zarządzania własną działalnością gospodarczą.

Kursy umożliwiają zdobycie wiedzy potrzebnej do sprawowania funkcji managera w zakładzie gastronomicznym. Osoby, które zamierzają otworzyć własny lokal znajdą tutaj nieocenione wskazówki. Poruszane na kursach tematy dotyczą wszystkich aspektów funkcjonowania restauracji i drink baru. Omawiane będą zagadnienia baristyczne, barmańskie, kelnerskie, winiarskie i organizacyjne. Przedstawiane będą również najważniejsze metody profesjonalnego zarządzania personelem oraz kwestie związane z BHP i Sanepidem. Kursy kończą się egzaminem, z którego ocena umieszczana jest na certyfikacie (w języku polskim i angielskim)

Uczestnicy projektu podczas prowadzonych zajęć i pokazów pogłębią swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na rynku pracy w branży gastronomiczno-turystycznej.

Agata Gołąb

 

 

Nowoczesna wiedza i tradycje kulinarne regionu kluczem sukcesu zawodowego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 października na świetlicy szkolnej odbyła się konferencja będąca inauguracją projektu "Nowoczesna wiedza i tradycje kulinarne regionu kluczem sukcesu zawodowego", który obejmuje kurs managera gastronomii oraz kurs kuchni regionalnej. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich "Teraz Patelniok" i skierowany jest do uczniów naszej szkoły, będących mieszkańcami powiatu cieszyńskiego. W konferencji promocyjnej wzięli udział: p. dyrektor Beata Iwaniuk, p. wicedyrektor - Joanna Warmuzińska, rodzice, uczniowie oraz zatrudnieni przy realizacji projektu pracownicy. Gości przywitał Prezes stowarzyszenia "Teraz Patelniok" - p. Henryk Podżorski. Następnie koordynator projektu - p. Agata Gołąb, przedstawiła prezentację, w której zawarte były dane dotyczące celu, działań podejmowanych w projekcie i zakresu tematycznego kursów. Wszystkich gości zaproszono do słodkiego bufetu, w którym królowały pyszne pączki i wspaniała aromatyczna herbata "Kamratówka".

 

 

Mistrz gastronomii

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 03 września 2012r. do 31 grudnia 2012r. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle "Teraz Patelniok" realizuje projekt pt."MISTRZ GATRONOMII"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem projektu jest:

 • Podniesienie świadomości uczniów i uczennic (z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25tys. powiatu cieszyńskiego, będących uczniami ZSGH w Wiśle) w zakresie korzyści płynących z kształcenia, dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych 64 uczniom (48K i 16M) poprzez organizację szkoleń. W szczególności podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie kursów: barmańskiego, balistycznego, kelnerskiego oraz szkolenia carvingu.
 • Podniesienie motywacji do działania (poszukiwania pracy)
 • Eliminowanie stereotypów związanych z płcią

Korzyści z uczestnictwa:

 • Wzrost wykształcenia
 • Wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych
 • Wzrost wiary we własne siły i motywacji do działania

Projekt zakłada:

 • Przeprowadzenie kursu barmańskiego: 1gr (16-os) x 40godz
 • Przeprowadzenie kursu balistycznego: 1gr (16-os) x 18godz
 • Przeprowadzenie kursu kelnerskiego: 1gr (16-os) x 30godz
 • Przeprowadzenie szkolenia carvingu:1gr (16-os) x 16godz
 • Konkurs na najlepszą kompozycję z warzyw i owoców

 

Manager restauracji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 03 października a 2011r. do 25 grudnia 2011r. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle "Teraz Patelniok" będzie realizować projekt pt. "Manager restauracji" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt zakłada:

 • przeprowadzenie kursu "Manager restauracji": 1 grupa (15-osobowa) x 60 godzin
 • pokaz carvingu: 2 grupy (30-osobowe) x 3 godziny

W projekcie weźmie udział łącznie 75 uczniów (w tym 56 kobiet i 19 mężczyzn).

 

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU "MANAGER RESTAURACJI":


ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI
Zasady współpracy z przedstawicielami firm alkoholowych, kawowych i innych. Dane kontaktowe firm. Odpowiedzi na pytania zadawane przez kursantów.

ORGANIZACJA PRACY W BARZE

 • Zasady zamawiania towaru.
 • Rozliczenia codzienne i remanenty miesięczne.
 • Grafik pracy barmanów - postawa, funkcje, odpowiedzialność, zasady współpracy z pracownikami innych stanowisk.
 • Rozwiązywanie problemów: kary, motywacja, konsekwencja.
 • Wyjaśnienie często spotykanych zwrotów: rabat, storno.
 • Przykłady nadużyć ze strony barmanów, oraz managerów czy kelnerów.
 • Spotkania z zaproszonymi przedstawicielami firm alkoholowych, kawowych.

MIKSOLOGIA

 • Podstawy miksologii, zasady komponowania i wykonywania drinków - teoria.
 • Zasady układania karty drinków (standardy i kompozycje własne) - przykłady kart.
 • Praktyczne przygotowanie drinków standardowych - degustacje.
 • Zasady doboru urządzeń do baru (ekspres ciśnieniowy, zmywarka, kostkarka).
 • Odpowiedzi na pytania zadawane przez kursantów.

ENOLOGIA

 • Typologia wina - podział jakościowy; najważniejsze regiony winiarskie; odmiany winorośli.
 • Schematy karty win - rozpiętość asortymentu i cen w zależności od kategorii i charakteru lokalu; gotowe wzory kart win do wykorzystania.
 • Elementy doboru win do potraw.
 • Temperatury podawania win.
 • Serwis wina białego, czerwonego, dekantacja.
 • Odpowiedzi na pytania zadawane przez kursantów.

ORGANIZACJA SERWISU KELNERSKIEGO

 • Przygotowanie restauracji do pracy.
 • Asortyment zastawy stołowej - omówienie przykładów.
 • Nakrycie stołów - ćwiczenia.
 • Podział na rewiry.

OBSŁUGA KONSUMENTA

 • Kolejność obsługi.
 • Systemy obsługi: niemiecki, francuski - ćwiczenia.
 • Schemat karty menu - przykłady w oparciu o menu różnych restauracji.


ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

 • Poruszanie się z tacą, z talerzami.
 • Przyjmowanie zamówienia i kolejność realizacji zamówienia.
 • Odpowiedzi na pytania zadawane przez kursantów.

CECHY DOBREGO MANAGERA

 • Teoria motywacji.
 • Piramida potrzeb.
 • Zasady negocjacji.
 • Zjawisko mobbingu.
 • Sposoby komunikacji i przekazywanie informacji zwrotnych.
 • Wymagający klient - rozwiązywanie sytuacji trudnych.


REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

 • Ogłoszenie pracodawcy a CV pracownika.
 • Sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych - elementy komunikacji niewerbalnej.
 • Formalności związane z zatrudnianiem pracowników.

ELEMENTY PRAWA PRACY

 • Obowiązki pracownika i pracodawcy.
 • Rodzaje umów o pracę.
 • Zasady udzielania urlopów.
 • Szkolenia i awanse.
 • Wynagrodzenie, premie i podwyżki.
 • Grafiki a system pracy zmianowej.
 • Nagany, rozwiązywanie umów, świadectwa pracy.
 • Naruszanie przepisów Prawa Pracy.
 • Odpowiedzi na pytania zadawane przez kursantów.

ZARZĄDZANIE RESTAURACJĄ

 • Funkcjonalność zakładu gastronomicznego.
 • Wyposażenie restauracji.
 • Sanepid i jego wymagania.
 • Koncesja i sprzedaż alkoholu.
 • Zawieranie umów z dostawcami.
 • Organizowanie przyjęć bankietowych.
 • Elementy promocji i reklamy.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ MANAGERA

 • Rozliczanie restauracji, remanenty, inwentaryzacje.
 • Komputerowe systemy sprzedażowe.
 • Formy płatności.
 • Odpowiedzialność finansowa.
 • Odpowiedzi na pytania zadawane przez kursantów.

SZTUKA RESTAURACYJNA

 • Elementy sztuki barmańskiej.
 • Elementy sztuki kelnerskiej.
 • Elementy sztuki baristy.
 • Elementy sztuki sommelierskiej.
 • Organizacja imprez zbiorowych.
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu savoir vivre restauracyjnego.

Egzamin końcowy (na oceny) i wręczenie certyfikatu w terminie ustalanym indywidualnie z każdym uczestnikiem - bez dodatkowych opłat.

 

 

 

Agroturystyka pomysłem na lepsze jutro

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 05 września 2011r. do 25 grudnia 2011r. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle "Teraz Patelniok" będzie realizować projekt pt.: "Agroturystyka pomysłem na lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem projektu jest pokazanie osobom zamieszkującym na obszarach wiejskich możliwości znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolniczym. Zajęcia prowadzone w ramach projektu mają na celu przygotować młodzież do podejmowania działalności gospodarczej i uwzględniają problematykę związaną z: założeniem i rejestracją własnej firmy, jej zadaniami, strukturą organizacyjną i zatrudnianiem pracowników, a także planowaniem, finansowaniem oraz rozliczaniem działalności. Uczestnicy zapoznają się również z możliwościami pozyskiwania funduszy na tę działalność oraz otrzymają praktyczne wskazówki przy opracowywaniu biznes planów.

Korzyści z uczestnictwa:

 • zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły
 • rozwijanie umiejętności psychospołecznych (komunikacji interpersonalnej)
 • zwiększenie zdolności autoprezentacji
 • wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości
 • podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zakładania działalności gospodarczej oraz świadomości na temat korzyści płynących z pozarolniczych form działalności
 • możliwość współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność w branży agroturystycznej, a lokalnymi wytwórcami regionalnych produktów turystycznych

Zajęcia organizowane będą w 20 blokach 3-godzinnych w ciągu 4 miesięcy (wrzesień- grudzień). Przewidziane są dwie wycieczki szkoleniowe do gospodarstw agroturystycznych.

Uczestnicy projektu otrzymają podręczniki i materiały szkoleniowe. Przewidziany jest również poczęstunek.

 

 

Leonardo 2012

Kulinarne tajemnice hiszpańskich wysp

Dwudziestoosobowa grupa uczniów klas drugich i trzecich ZSGH w Wiśle odbyła trzymiesięczne staże (od czerwca do września 2011 r.) w hotelach na Majorce w ramach realizowanego w szkole projektu Leonardo da Vinci "Kulinarne tajemnice hiszpańskich wysp".

Pod koniec września nastąpiło podsumowanie tych praktyk w obecności dyrektorów i menadżerów hoteli oraz przedstawicieli szkoły. Zarówno pracodawcy hiszpańscy jak i nasi praktykanci byli bardzo zadowoleni z przebiegu stażu. Uczniowie mieli możliwość poznania zasad funkcjonowania obiektów hotelarskich na Majorce oraz kuchni hiszpańskiej, jak również doskonalenia swoich umiejętności w zakresie obsługi gości w hotelowych barach i restauracjach. Niektórzy uczestnicy projektu zajmowali się pracą w dziale animacji.

Stażyści wzięli również udział w dwóch wycieczkach, podczas których poznali osobliwości turystyczne tej największej wyspy w archipelagu Balearów. Odbyli wycieczkę autokarową przed rozpoczęciem staży wokół wyspy: z Magalluf do zatoki La Calobra, skąd popłynęli statkiem do ślicznego portowego miasteczka Soller, które zwiedzili jadąc przez całe miasto starym tramwajem, by wrócić pociągiem do Palmy de Mallorca, a następnie autokarem do Magalluf. Podczas drugiej wycieczki uczestnicy projektu zwiedzili stolicę wyspy oraz Valldemossę, która jest jednym z najpiękniejszych miast na Majorce. W czasie realizacji swoich staży mieli okazję zaobserwować różnice kulturowe, nawiązać wiele ciekawych znajomości oraz rozwinąć swoje umiejętności językowe, a w szczególności z języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego.

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube