kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

PROJEKT: "Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim"

PROJEKT: "Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim"

 

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”. Dotyczy on dostosowania poziomu kształcenia w wybranych zawodach do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez nabycie przez uczniów określonych kwalifikacji i umiejętności, które pozwolą na sprawne wejście na rynek pracy. Podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmocnienie ich zdolności zatrudnienia zostanie osiągnięte poprzez realizację dwóch form wsparcia: specjalistycznych kursów/szkoleń oraz staży/praktyk zawodowych. Celem jest więc zwiększenie szans na zatrudnienie i ułatwienie absolwentom odnalezienia się na zmieniającym się rynku pracy.

 

W najbliższym czasie w naszej szkole odbędą się następujące kursy:

  1. Animator czasu wolnego

Uczestnicy kursu:

Lp.

Nazwisko

Imię

1

Bury

Nikola

2

Gajdzica

Klaudia

3

Gomola

Agnieszka

4

Gotowalska

Sandra

5

Mucha

Agnieszka

6

Pilch

Magda

7

Skurzok

Karolina

8

Szalbot

Agnieszka

9

Waszut

Iga

10

Ziółkowska

Sandra

 

Termin:

17.09.2021 – godz. 9.00-17.00

24.09.2021 – godz. 9.00-17.00

 

  1. Kuchnia molekularna

Uczestnicy kursu:

Lp.

Nazwisko

Imię

1

Bagińska

Marta

2

Cieślar

Tobiasz

3

Czepczor

Jakub

4

Gorzołka

Zuzanna

5

Książczyk

Julia

6

Legierska

Ewelina

7

Procner

Magda

8

Przybyła

Cyprian

9

Sikora

Magda

10

Skurzok

Karolina

 

Termin:

16.09.2021 – godz. 8.00-16.00

17.09.2021 – godz. 8.00-16.00

Sala: 150

 

  1. Kurs cukierniczy

Uczestnicy kursu:

Lp.

Nazwisko

Imię

1

Gorzołka

Zuzanna

2

Legierska

Ewelina

3

Poloczek

Anna

4

Przybyła

Cyprian

5

Sikora

Magda

 

Termin:

19.09.2021 (niedziela) – godz. 12.00-16.00

20.09.2021 – godz. 8.00-16.00

21.09.2021 – godz. 8.00-16.00

Sala: 150

 

Udział w kursach jest bezpłatny.

Osoby, które jeszcze nie złożyły dokumentów do projektu proszone są o kontakt z p. Agatą Gołąb

 

Szerzej o projekcie:

https://www.powiat.cieszyn.pl/strona/podniesienie-jakosci-ksztalcenia-w-powiecie-cieszynskim

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube