kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

PROJEKT: „Aktywna integracja w Gminie Wisła”

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: "Aktywna integracja w Gminie Wisła". Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE Działania 9.1 Aktywna integracja PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.02.2021 r. do 31.05.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisła/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle w partnerstwie z PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Projekt jest skierowany do 50 osób (w tym 12 osób niepełnosprawnych) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo - zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego w Gminie Wisła.

Do projektu mogą zgłaszać się: - osoby pełnoletnie - "18+" - osoby zamieszkujące na terenie gminy Wisła - osoby uczące się na terenie gminy Wisła /zamieszkujące poza Wisłą/

W ramach projektu można podnieść kwalifikacje zawodowe i umiejętności, m. in. poprzez zrobienie kursu prawa jazdy, ratownika wodnego, florysty itp. Szczegółowa tematyka kursów zostanie zaproponowana po ustaleniu preferencji danej grupy.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaangażowanie, pełna frekwencja i udział w proponowanych formach wsparcia. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z pedagogiem szkolnym Lubomirem Špilą podczas dyżurów w szkole w piątki w godzinach od 8:00 do 14:30 lub z Panią Anną Szarzec - Spyrą z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle ( tel. 33 855 3553). Szczegółowe informacje o projekcie możecie znaleźć w załącznikach.

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube