kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

>>WYNIKI MATURY >> TERMINY POPRAWY >>

Wyniki matur 2024 w terminie głównym oraz dodatkowym zostaną opublikowane online w systemie ZIU ziu.gov.pl we wtorek 9 lipca 2024 r. po godzinie 8:30. Tego samego dnia szkołom zostaną wydane świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach.

Odbiór wyników egzaminu maturalnego w szkole:
  • 9.07 w godz. 10.00-14.00
  • w kolejnych dniach w godz. 8.00-13.30

Wyniki matur CKE udostępnia online w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika - ziu.gov.pl). Aby uzyskać do nich dostęp maturzyści muszą zalogować się w systemie za pomocą numeru PESEL oraz hasła otrzymanego w szkole (we wrześniu 2023).

 

Matura poprawkowa

  • EGZAMIN POPRAWKOWY PISEMNY: 20.08.2024

  • EGZAMIN POPRAWKOWY USTNY: 21.08.2024

Deklaracja - matura poprawkowa

Wypełnij ten formularz, jeżeli w terminie głównym lub dodatkowym egzaminu maturalnego w 2024 r. (w maju lub w czerwcu) nie zdałeś(-łaś) egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej, ALBO w części pisemnej. Formularz złóż do 16 lipca w sekretariacie szkoły.

Deklaracja - matura poprawkowa

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube