kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

„Tropy rzeczywistości” od reportażu do poezji konkretnej i liberatury. Dzień Języka Ojczystego w ZSGH

Tegoroczny Dzień Języka Ojczystego w ZSGH w Wiśle poświęcony był szczególnemu oglądowi reportażu jako gatunku paraliterackiego. Mistrz reportażu Ryszard Kapuściński w rozmowie z Markiem Millerem powiedział: „Reportaż to tekst, który jest formą wypowiedzi, relacji opartej na przeżyciu czy doświadczeniu autora, który opowiada o jakimś autentycznym zdarzeniu”. Natomiast Mariusz Szczygieł wraz z Pawłem Goźlińskim oraz Wojciechem Tochmanem - twórcami Instytutu Reportażu – określili zadania reportażystów, wskazując na różnorodne kwestie, ale warto tu zacytować puentę ich rozważań: „Ponieważ wszyscy o wszystkim mało wiemy (jak trafnie stwierdził w „Podróżach z Herodotem” największy w naszym zawodzie – Ryszard Kapuściński), powinniśmy wspierać reportaż. Kiedy człowiek wie więcej o otaczającym go świecie, żyje lepiej, bezpieczniej i ciekawiej”.

Uczniowie ZSGH wychodząc od „tropów rzeczywistości” w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego i Mariusza Szczygła mieli okazję bliżej przyjrzeć się wielokulturowej mozaice tematów, postaw, wydarzeń, by następnie zobaczyć szczególną formę doświadczeń zawartych w poezji konkretnej i liberaturze.

„Świat jest wszystkim, co jest faktem. Świat jest ogółem faktów, nie rzeczy” – pisał Ludwig Wittgenstein w „Traktacie logiczno-filozoficznym”. Wydarzeniem tegorocznej edycji Dnia Języka Ojczystego były warsztaty dziennikarskie. Pierwsze warsztaty odbyły się 15 grudnia 2021 roku w Bibliotece Szkolnej, podczas których 10 uczennic pod kierunkiem pani Marzeny Brózdy uczyło się poetyki gatunku reportażu.

Warsztaty te przygotowywały do Konkursu na reportaż literacki pod znamiennym tytułem „Historie ukryte w słowach”. Istotą konkursu było napisanie dobrego tekstu, czyli REPORTAŻU, a więc PRAWDZIWEJ historii. Konkurs skierowany był do wszystkich Uczniów ZSGH w Wiśle. Praca literacka pt. „Siostry śmierci” Marty Pieczyrak (4THa) oraz „Sylwester po góralsku” Marty Gabzdyl (4THa) uzyskały dwa równorzędne pierwsze miejsca. Warto podkreślić, że obie prace są napisane na wysokim poziomie zarówno pod względem merytorycznym, jak i stylistycznym. Autorki wykazały się dużą wrażliwością na tematy społeczne i obyczajowe.

Drugie warsztaty dziennikarskie pod kierunkiem pani Pauliny Damek-Ryszki odbyły się  16 marca 2022 roku. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 3GTG ora 4 THa. Warsztaty – o intrygującym tytule - „Zoom na bohatera”, czyli o spotkaniu z reportażem prasowym Mariusza Szczygła, dotyczyły analizy tekstu „Kompot przed końcem świata" ze zbioru reportaży „Nie ma”.

Wszyscy Uczniowie ZSGH zostali zaproszeni do przeczytania dwóch reportaży „O pochodzeniu bogów” ze zbioru  „Podróże z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego oraz „Dowodu miłości” z tomu „Gottland” Mariusza Szczygła. Swoją wiedzą i refleksjami z przeczytanych utworów mogli wykazać się podczas Konkursu czytelniczego: Proza reportażowa – Ryszarda Kapuścińskiego  i Mariusza Szczygła, zorganizowanego w ramach Dnia Języka Ojczystego, przez Bibliotekę Szkolną. Test, składający się z pytań otwartych i zamkniętych, dotyczył znajomości treści reportaży. Celem konkursu było rozwijanie czytelnictwa, popularyzowanie literatury wartościowej, a także poznanie współczesnych reportaży.

14 marca do konkursu przystąpiło piętnaście osób. Ostatecznie przyznano:

 I miejsce – Karinie Banot (3GTG)

II miejsce – Malinie Cordovie (3HP)

III miejsce – Sabinie Szalbót (2HTP)

14 marca 2022 roku – zgodnie z tradycją Dnia Języka Ojczystego – odbyły się dwa konkursy przygotowane przez  pana Lubomira Špilę –  konkurs ortograficzny oraz konkurs gwarowy. W Konkursie ortograficznym "O złote pióro Dyrektora ZSGH w Wiśle" uczestniczyło w tegorocznej edycji szesnaścioro uczniów, którzy zmierzyli się z pułapkami ortograficznymi ukrytymi we fragmencie reportażu Mariusza Szczygła pt. "Zrób sobie raj". Zwyciężczynią Szkolnego konkursu ortograficznego "O złote pióro dyrektora ZSGH" została się Karina Banot z klasy 3 GT, na drugim miejscu uplasowała się Paulina Ikas (3 GP), a trzecie miejsce zdobyła Magdalena Branc (1 HP).

Po rocznej przerwie pandemicznej powrócił także do kalendarza konkursów polonistycznych Szkolny Konkurs Gwarowy, w którym uczestniczyło 10 trzyosobowych zespołów. Miejsce pierwsze tak, jak przed dwoma laty, zajęły uczennice Zuzanna Motyka, Izabela Rucka oraz Magdalena Waszut (obecnie klasa 4 GT). Na miejscu drugim sklasyfikowano drużynę z klasy 3 HP w składzie Katarzyna Legierska, Natalia Kawulok, Sara Bocek , a na trzecim debiutanci z klasy 1 GE - Patrycja Zogata, Maksymilian Legierski, Michał Pajestka.

16 marca 2022 roku odbyło się uroczyste podsumowanie Dnia Języka Ojczystego, podczas którego laureaci konkursów otrzymali z rąk pani dyrektor Kornelii Zubek dyplomy oraz nagrody. W tym dniu pamiątkowe dyplomy otrzymały trzy uczennice z klasy 3 GTG: Iga Waszut, Julia Książczyk oraz Ewelina Legierska za udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym "Fraszka".

Dookreśleniem reportażowych „tropów rzeczywistości” dni języka polskiego w ZSGH były poezja konkretna oraz liberatura.

Poezja konkretna, łącząc przekaz wizualny ze słowem – projektuje wiersze-obrazy, które oglądać możemy w formach „słowo-przedmiotów” czy też „słowoobrazów”. Poezja konkretna – zauważa Zbigniew Kloch - w przeciwieństwie do carmina figurata, czy też kaligramów prowadzi do „bezpośredniej destrukcji języka, do załamania tradycyjnie obowiązujących reguł mowy, do przekształcenia tekstu w przedmiot - obraz, który może istnieć poza kartką książki, w galerii plastycznej obok grafiki lub plakatu”. Liberatura (łac. liberksiążka, wolny) – to rodzaj literatury totalnej, w której tekst i forma książki stanowią integralną całość.

Przykłady tak zdefiniowanych utworów konkretnych i dzieł liberackich możemy oglądać w przestrzeni wystawowej - odnowionej świetlicy ZSGH, gdzie do 27 marca 2022 roku będzie można zobaczyć ekspozycję: „Tropy rzeczywistości” – od reportażu do poezji konkretnej i liberatury.

Dziękujemy Wszystkim Uczniom, którzy wzięli udział w Dniu Języka Ojczystego w ZSGH.

 Xymena Borowiak - przewodnicząca zespołu polonistów w ZSGH

Wystawa "Tropy rzeczywistości"

Konkurs ortograficzny "O złote pióro Dyrektora ZSGH"

Konkurs gwarowy

Konkurs czytelniczy "Proza reportażowa - Ryszarda Kapuścińskiego i Mariusza Szczygła"

Warsztaty dziennikarskie

Podsumowanie Dnia Języka Ojczystego w ZSGH

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube