kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Karolina Wantulok laureatką VIII Olimpiady Wiedzy o Turystyce

Komitet Główny OWT opublikował wyniki Finału.
Naszą szkołę reprezentowała kształcąca się w zawodzie Technik Organizacji Turystyki uczennica klasy 3 - Karolina Wantulok
Uzyskując bardzo dobry wynik z testu, prezentacji własnego produktu turystycznego (Wiślańskie JOMO) i ostatecznie rozwiązaniu zadania finałowego, czyli m.in. opracowaniu programu wycieczki 

Karolina zajęła 7. miejsce.

Tym samym jako laureatka olimpiady została zwolniona z egzaminu pisemnego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Serdecznie gratulujemy Karolinie tak ogromnego sukcesu.
I dziękujemy wszystkim, którzy się do niego przyczynili.

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube