kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Jak budować sukces w życiu? – ZSGH z przedstawicielkami WSB i PUP

Uczniowie klas 4 THa i 4GT Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle  mają przed sobą już tylko 49 dni do matury, ale czas poprzedzający miesiące przygotowań do egzaminów, obfitował
w istotne wydarzenia. W trakcie zorganizowanych spotkań z przedstawicielkami Akademii WSB w Cieszynie i Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie – przyszli absolwenci ZSGH mogli uzmysłowić sobie kierunki działań na już – przed egzaminami maturalnymi -  i w szerszej perspektywie - zachęcić do myślenia o przyszłości.

Jak budować sukces w życiu, który przekłada się na sprawstwo w działaniu?  Chcę, mogę, zrobię!

W lutym zorganizowaliśmy dla uczniów klas czwartych  spotkanie online z panią Edytą Nowak - Żółty, prodziekanem Akademii WSB w Cieszynie. Pani prodziekan w wystąpieniu "7 sukcesów zdanej matury" wskazywała uczniom praktyczne uwagi, jak najlepiej wykorzystać czas przeznaczony na naukę i co zrobić, żeby nauka była efektywna?

Przed maturzystami czas ważnych decyzji. Część z nich będzie kontynuować naukę, część pójdzie do pracy, Aby ułatwić im poruszanie się na rynku pracy, zorganizowaliśmy spotkanie online z panią Jolantą Krzykwą - doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie. Spotkanie zatytułowane "Niezbędnik absolwenta - jak działa Urząd Pracy?" dawało uczniom narzędzia do weryfikacji swoich predyspozycji zawodowych i ukazywało, jak wykorzystać środki, które pomogą w kształtowaniu zawodowej drogi życiowej.

Obie prezentacje stanowiły połączenie motywowania uczniów do konkretnych działań z budowaniem przeświadczenia młodzieży o sprawstwie w ich życiu.

Dziękujemy obu Paniom za poświęcony nam czas. Teraz już na 50 dni przed maturą jesteśmy spokojni o naszych absolwentów, którzy wiedzą, jak budować sukces w życiu.

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube