kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Dla Maturzystów 2023

MINIMALNE WYMAGANIA NA EGZAMINIE:

W 2023 r. przystępujemy do egzaminu maturalnego w

  • części ustnej  z:
  1. języka polskiego (bez określania poziomu)
  2. języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu; możesz wybrać jeden spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
  • części pisemnej egzaminu z:
  1. języka polskiego na poziomie podstawowym
  2. matematyki na poziomie podstawowym
  3. języka obcego na poziomie podstawowym (tego samego, co w części ustnej)
  4. wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Matura >> SESJA POPRAWKOWA >> SIERPIEŃ 2023

Termin złożenia w sekretariacie :14.07.2023

Deklaracja - matura poprawkowa oraz termin matury w sesji poprawkowej

MATURA 2023 (Formuła 2015) - harmonogram, dozwolone przybory

Rekomendacje do egzaminu z języka polskiego

Jak sprawdzić wynik egzaminu - zapoznaj się z prezentacją.

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube