kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Edukacja Cyfrowa w Gminie Wisła.

Gmina Wisła wraz z partnerem, Fundacją Instytut Dyplomacji Europejskiej, zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu w ramach projektu rządowego - “Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Projekt skierowany jest w szczególności do mieszkańców Gminy Wisła, ale również dla każdego mieszkańca woj. śląskiego i opolskiego, którzy ukończyli 25 lat.

Szkolenie odbywa się w formie e-learningu, na specjalnie przygotowanej do tego platformie szkoleniowej.

Każdy uczestnik ma do wyboru jeden z czterech modułów szkoleniowych:

  • Rodzic w Internecie
  • Kultura (+Senior) w Sieci
  • Mój Biznes w Sieci
  • Moje Finanse i Transakcje w Sieci


Aby odbyć szkolenie, wystarczy zarejestrować się na naszej platformie szkoleniowej i zrealizować w całości 1 wybrany moduł szkoleniowy.

Link do platformy:

*WWW.CYFROWAWISLA.PL* <http://www.cyfrowawisla.pl/>

W ramach projektu zostanie zakupiony również sprzęt komputerowy, który zostanie przekazany do jednostek edukacyjnych na terenie Gminy!

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube