4GH
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 PP SG religia-1/2 DJ 35
religia-2/2 #E4 285
wf-2/2 #G3 SG   matematyka WK 180
2 8:50- 9:35 wf-1/2 PP SG religia-1/2 DJ 35
religia-2/2 #E4 285
wf-2/2 #G3 SG j.polski XB 160 r_angielski-1/2 IB 36
biologia-2/2 KR 190
3 9:40-10:25 r_angielski-1/2 IB 110
j.angielski-2/2 LM 250
j.angielski-1/2 IB 36
biologia-2/2 KR 190
matematyka WK 180 j.polski XB 160 r_angielski-1/2 IB 36
biologia-2/2 KR 190
4 10:30-11:15 r_angielski-1/2 IB 110
r_angielski-2/2 LM 250
j.angielski-1/2 IB 36
biologia-2/2 KR 190
j.hiszpański-1/2 LJ 270
j.niemiecki-2/2 DA 170
zaj.wych. DM 290 hist.i sp. HP 280
5 11:30-12:15 matematyka WK 180 wf-1/2 PP SG hist.i sp. HP 280 matematyka WK 180 geografia-1/2 AK 230
biologia-2/2 KR 190
6 12:30-13:15 hist.i sp. HP 280 geografia-1/2 AK 230
biologia-2/2 KR 190
j.polski XB 160 j.hiszpański-1/2 LJ 270
j.niemiecki-2/2 DA 170
geografia-1/2 AK 230
biologia-2/2 KR 190
7 13:30-14:15 hist.i sp. HP 280 geografia-1/2 AK 230
biologia-2/2 KR 190
geografia-1/2 AK 230
r_angielski-2/2 LM 250
geografia-1/2 AK 230
r_angielski-2/2 LM 250
 
8 14:20-15:05     geografia-1/2 AK 230
r_angielski-2/2 LM 250
geografia-1/2 AK 230
j.angielski-2/2 LM 250
 
9 15:10-15:55       wf-2/2 #G3 SG  
Drukuj plan
wygenerowano 02.02.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum