4HA
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-2/2 #G4 SG matematyka WK 180 matematyka WK 180 j.polski XB 160 r_geografia AK 230
2 8:50- 9:35 wf-2/2 #G4 SG r_geografia AK 230 r_angielski #A4 j.polski XB 160 hist.i sp. HP 280
3 9:40-10:25 wf-1/2 Mi SG j.polski XB 160 r_angielski #A4 j.niemiecki-1/2 DA 170
j.hiszpański-2/2 #JH4 270
dział.gosp AG 120
4 10:30-11:15 r_geografia AK 230 z_angielski #AZ4 wf-1/2 Mi SGI religia-1/2 DJ 35
religia-2/2 AI 285
prac.hotel ES 110
5 11:30-12:15 j.niemiecki-1/2 DA 170
j.hiszpański-2/2 #JH4 270
usł.dod.hote ES 110 j.polski XB 160 religia-2/2 #E4 285 prac.hotel ES 110
6 12:30-13:15 prac.infor-1/2 JW 210
j.hiszpański-2/2 #JH4 270
zaj.wych. ES 110 j.niemiecki-1/2 DA 170
prac.gast.ob-2/2 #PG4 230
religia-2/2 #E4 285 j.angielski #A4
7 13:30-14:15 hist.i sp. HP 280 r_angielski #A4 prac.gast.ob-1/2 LK 230
prac.infor-2/2 #PI4 260
   
8 14:20-15:05 religia-1/2 DJ 35 j.angielski #A4 wf-2/2 #G4 SGI    
9 15:10-15:55 religia-1/2 DJ 35 wf-1/2 Mi SG      
Drukuj plan
wygenerowano 22.11.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum