1HEG 1HE
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-1/1 DJ 35 wf-2/2 #G1 SG j.angielski IB 190 informatyka-1/2 SP 260
pod. eko.i s-2/2 IL 190
matematyka BI 120
2 8:50- 9:35 religia-1/1 DJ 35 wf-2/2 #G1 SG j.obcy drugi-1/2 DA 170
j.obcy drugi-2/2 LJ 270
pod.hotel-1/2 JW 290
el. prawa-2/2 IL 190
matematyka BI 120
3 9:40-10:25 j.obcy drugi-1/2 DA 170
j.obcy drugi-2/2 LJ 270
usł.dod.hote-1/2 ES 240
pod. eko.i s-2/2 IL 120
fizyka SZ 290 pod.hotel-1/2 JW 290
el. prawa-2/2 IL 270
j.polski XB 160
4 10:30-11:15 pod.hotel-1/2 JW 290
tech. biur-2/2 AG 260
usł.dod.hote-1/2 ES 240
pod. eko.i s-2/2 IL 120
j.polski XB 160 matematyka BI 120 j.polski XB 160
5 11:30-12:15 pod.hotel-1/2 JW 290
tech. biur-2/2 AG 260
wf-1/2 Mi SG wf-1/2 Mi SG e_dla_bezp MM 120 r_angielski IB 290
6 12:30-13:15 zaj.wych. IB 290 wf-1/2 Mi SG usł.dod.hote-1/2 ES 240
prac ekon-in-2/2 IL 260
przedsięb. AG 110 geografia AK 230
7 13:30-14:15 biologia MA 190 historia HP 280 prac.o.hot-1/2 ES 240
prac ekon-in-2/2 IL 260
przedsięb. AG 110 wf-2/2 #G1 SG
8 14:20-15:05 pods.żyw-1/2 DM 110 j.polski XB 160 prac.o.hot-1/2 ES 240
prac ekon-in-2/2 IL 260
informatyka-2/2 SP 260  
Drukuj plan
wygenerowano 23.01.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum