3HA
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 hist.i sp. HP 280   wf-2/2 #G3 SG prac.gast.ob-1/2 LK 140 r_angielski #A3
2 8:50- 9:35 prac.gast.ob-1/2 LK 140
j.hiszpański-2/2 #JHB 270
z_angielski #AZ3 wf-2/2 #G3 SG prac.gast.ob-1/2 LK 140 r_angielski #A3
3 9:40-10:25 prac.gast.ob-1/2 LK 140
prac.infor-2/2 #PI3 260
z_angielski #AZ3 dział.gosp GM 110 prac.gast.ob-1/2 LK 140
j.hiszpański-2/2 #JHB 270
prac.hotel ES 110
4 10:30-11:15 prac.gast.ob-1/2 LK 140
prac.infor-2/2 #PI3 260
zaj.wych. ES 110 dział.gosp GM 110 z_angielski #AZ3 j.polski XB 160
5 11:30-12:15 religia-1/2 DJ 35
religia-2/2 #E2 285
j.angielski #A3 religia-1/2 DJ 35
religia-2/2 #E2 285
służ.pięter ES 120 j.polski XB 160
6 12:30-13:15 j.niemiecki-1/2 DA 170
prac.gast.ob-2/2 #PG3 140
matematyka WK 180 wf-1/2 Mi SGI służ.pięter ES 120 wf-1/2 Mi SG
7 13:30-14:15 prac.infor-1/2 JW 210
prac.gast.ob-2/2 #PG3 140
usł.dod.hote ES 110 j.niemiecki-1/2 DA 170
prac.gast.ob-2/2 #PG3 140
matematyka WK 180 wf-1/2 Mi SG
8 14:20-15:05 prac.infor-1/2 JW 210
prac.gast.ob-2/2 #PG3 140
r_geografia AK 230 prac.gast.ob-2/2 #PG3 140 prac.hotel ES 110  
9 15:10-15:55     prac.gast.ob-2/2 #PG3 140 wf-2/2 #G3 SG  
Drukuj plan
wygenerowano 02.02.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum