2HA
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 prac.infor-1/2 BI 210
prac.gast.ob-2/2 DM K40
wf-1/2 MM SG
religia-2/2 #E2 285
j.angielski-1/2 IB 36
j.angielski-2/2 AZ 240
wf-2/2 #D2 SG matematyka BI 120
2 8:50- 9:35 prac.infor-1/2 BI 210
prac.gast.ob-2/2 DM K40
wf-1/2 MM SG
religia-2/2 #E2 285
j.niemiecki-1/2 DA 170
j.hiszpański-2/2 LJ 270
kultura HP 280 prac.infor-1/2 BI 210
z_angielski-2/2 AZ 270
3 9:40-10:25 matematyka BI 120 r_angielski-1/2 IB 36
prac.infor-2/2 JW 210
j.polski XB 160 j.polski XB 160 prac.gast.ob-1/2 DM K40
prac.infor-2/2 JW 210
4 10:30-11:15 religia-1/2 DJ 35
wf-2/2 #D2 SG
r_geografia AK 230 j.polski XB 160 r_geografia AK 230 prac.gast.ob-1/2 DM K40
prac.infor-2/2 JW 210
5 11:30-12:15 religia-1/2 DJ 35
wf-2/2 #D2 SG
usł.dod.hote EM 240 z_angielski-1/2 IB 36
z_angielski-2/2 AZ 110
j.niemiecki-1/2 DA 170
j.hiszpański-2/2 LJ 270
j.angielski-1/2 IB 36
j.angielski-2/2 AZ 270
6 12:30-13:15 historia HP 280 usł.dod.hote EM 240 z_angielski-1/2 IB 36
z_angielski-2/2 AZ 110
dział.gosp AM 120 wf-1/2 MM SG
7 13:30-14:15 z_angielski-1/2 IB 36
r_angielski-2/2 AZ 250
wf-2/2 #G2 SG wos HP 280 dział.gosp AM 120  
8 14:20-15:05 prac.hotel EM 240 wf-2/2 #G2 SG chemia JW 290 dział.recepc EM 240  
9 15:10-15:55 zaj.wych. EM 240   wf-2/2 #G2 SG dział.recepc EM 240  
Drukuj plan
wygenerowano 22.11.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum