1GP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia MA 190 pods.żyw DM 110 wf-1/2 Mi SG religia-1/2 #K1 35
religia-2/2 #E1 285
wf-2/2 #G1P SG
2 8:50- 9:35 historia HP 280 matematyka SE 170 wf-1/2 Mi SG religia-1/2 #K1 35
religia-2/2 #E1 285
technol.tow IG 180
3 9:40-10:25 matematyka SE 110 zaj.wych. PD 110 geografia AK 230 informatyka-1/2 SP 260
obs.kons-2/2 DM K40
historia HP 280
4 10:30-11:15 wf-1/2 Mi SG filozofia MA 190 j.niemiecki-1/2 DA 170
j.hiszpański-2/2 LJ 270
obs.kons-1/2 DM K40
informatyka-2/2 SP 260
j.polski PD 110
5 11:30-12:15 technol.tow IG 180 j.polski PD 110 pods.żyw DM 110 j.niemiecki-1/2 DA 170
j.hiszpański-2/2 LJ 270
geografia AK 230
6 12:30-13:15 prac.technol-1/2 IG 150
prac.technol-2/2 KA 140
j.polski PD 110 j.angielski IB 270 e_dla_bezp MM 120 j.angielski IB 290
7 13:30-14:15 prac.technol-1/2 IG 150
prac.technol-2/2 KA 140
wf-2/2 #G1P SG technol.tow IG 180 tech.bezp. IG 180 r_angielski IB 290
8 14:20-15:05 prac.technol-1/2 IG 150
prac.technol-2/2 KA 140
wf-2/2 #G1P SG biologia MA 190 tech.bezp. IG 180  
Drukuj plan
wygenerowano 23.01.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum