Jesteś w:
Szkoła dziś
Główna
Aktualności
Galeria
Kontakt

Szkoła dysponuje:

Sala technologiczna
 • specjalistycznymi pracowniami zawodowymi:
  • technologii gastronomicznej
  • obsługi konsumenta
  • hotelarstwa
  • komputerowymi z dostępem do internetu
  • wzorcową hotelową jednostką (mieszkalną)
 • multimedialną salą językową
 • salą gimnastyczną
 • kompleksem boisk - ORLIK 2012
 • stołówką,
 • biblioteką z Centrum Multimedialnym (w tym literatura fachowa i w językach obcych) Boiska

Nasza szkoła zapewnia możliwość:

 • uczestniczenia w konkursach i olimpiadach (m.in. Olimpiadzie Hotelarskiej, Konkursie z rachunkowości, konkursach językowych, gastronomicznych, kelnerskich, barmańskich, sportowych)
 • pogłębiania umiejętności językowych i zawodowych poprzez pracę przy organizacji różnych imprez szkolnych i pozaszkolnych (w br. uczniowie pracowali jako wolontariusze w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży, Pucharze Kontynentalnym w skokach narciarskich)
 • uczestniczenia w imprezach kulturalnych (wyjazdy do teatru, udział w koncertach)
 • uczestniczenia w zajęciach rekreacyjno - sportowych
 • odbycia praktyk w najlepszych hotelach na terenie Polski np. Marriott, Sheraton, Bristol, Jan III Sobieski, Forum
 • uczestniczenia w praktykach i wycieczkach zagranicznych
 • uczestniczenia w wycieczkach przedmiotowych do obiektów hotelarskich i gastronomicznych
 • pracach gazetki szkolnej "Patelniok Times"
 • targach hotelarskich, gastronomicznych
 • programach edukacji europejskiej.
 • akredytowania umiejętności zawodowych potwierdzonych certyfikatem ISO 9001