Jesteś w:
Główna
Aktualności
Galeria
Kontakt

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy:

2 letnią Szkołę Policealną w zawodzie:
  • technik turystyki wiejskiej

SZKOŁA POSIADA INTERNAT


Szkoła Policealna w zawodzie technik urystyki wiejskiej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
2) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
3) planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
4) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Wymagane dokumenty:

  • podanie do szkoły (podanie do szkoły policealnej)
  • kopię dowodu osobistego,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
  • 2 zdjęcia opisane na odwrocie (imię, nazwisko, adres, data urodzenia)
  • podanie do internatu (podanie)

Szczegółowy harmonogram rekrutacji pobierz

Szczegółowy regulamin rekrutacji pobierz