Jesteś w:
Nabór
Główna
Aktualności
Galeria
Kontakt

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy:

4 letnie Technikum w zawodzie:
3 letnią Szkołę Branżową I stopnia

SZKOŁA POSIADA INTERNAT


Logowanie dosystemu: https://slaskie.edu.com.pl/

Pytania dotyczące naboru można kierować na adres: zsghnabor@interia.eu

TECHNIKUM w zawodzie technik hotelarstwa

Absolwent Technikum w zawodzie technik hotelarstwa może podjąć pracę w hotelach, restauracjach, prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć studia na dowolnie wybranym kierunku

W trakcie czteroletniej nauki uczniowie nabywają m.in. umiejętności:
1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
2) rezerwowania usług hotelarskich;
3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe
7) komunikowania się w języku obcym.

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: język angielski, geografia

Języki obce: język angielski oraz jeden wybrany z grupy: język hiszpański, język niemiecki, język francuski

W kształceniu wykorzystujemy profesjonalne oprogramowanie hotelarskie

Okres nauki: 4 lata

Praktyki zawodowe w najlepszych hotelach. Oprócz tego organizowane są różne wyjazdy szkoleniowe dla uczniów w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W szkole istnieje możliwość:
- uczestniczenia w konkursach i olimpiadach (m.in. konkursie z rachunkowości, konkursach językowych, hotelarskich, gastronomicznych, kelnerskich, barmańskich, sportowych)

- pogłębiania umiejętności językowych i zawodowych poprzez pracę przy organizacji różnych imprez szkolnych i pozaszkolnych

- akredytowania umiejętności zawodowych potwierdzonych certyfikatem ISO9001

- udział w realizowanych projektach

Wymagane dokumenty:

 • podanie do szkoły (wydrukowane z systemu elektornicznego)
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum;
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
 • karta zdrowia
 • 3 zdjęcia opisane na odwrocie (imię, nazwisko, adres, data urodzenia)
 • podanie do internatu (podanie)

Kryteria przyjęcia:

Uczniowie będą przyjmowani do naszej szkoły na podstawie liczby punktów uzyskanych za:

 • egzamin gimnazjalny
 • oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z wybranych przedmiotów:
  • język polski,
  • matematyka,
  • geografia
  • wyższa ocena z jednego języka obcego obowiązkowego
 • oraz za inne osiągnięcia (np. konkursy, olimpiady przedmiotowe)
 • wolontariat

Szczegółowy regulamin rekrutacji pobierz

Harmonogram rekrutacji pobierz


TECHNIKUM w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych może podjąć pracę w zakładach gastronomicznych, obiektach hotelowych i innych, prowadzących usługi żywieniowe, prowadzić własną działalność gospodarczą lub rozpocząć studia na dowolnie wybranym kierunku.

W trakcie czteroletniej nauki uczniowie nabywają m.in. umiejętności:
1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych;
6) komunikowania się w języku obcym
Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: język angielski, biologia


W kształceniu wykorzystujemy profesjonalne oprogramowanie

Okres nauki: 4 lata

Praktyki zawodowe w najlepszych zakładach gastronomicznych. Oprócz tego organizowane są różne wyjazdy szkoleniowe dla uczniów w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W szkole istnieje możliwość:
- uczestniczenia w konkursach i olimpiadach (m.in. konkurs z rachunkowości, konkursy językowe, gastronomiczne, kelnerskie, barmańskie, sportowe)
- pogłębiania umiejętności językowych i zawodowych poprzez pracę przy organizacji różnych imprez szkolnych i pozaszkolnych
- akredytowania umiejętności zawodowych potwierdzonych certyfikatem ISO9001

Wymagane dokumenty:

 • podanie do szkoły (wydrukowane z systemu elektornicznego)
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum;
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
 • karta zdrowia
 • 3 zdjęcia opisane na odwrocie (imię, nazwisko, adres, data urodzenia)
 • podanie do internatu (podanie)

Kryteria przyjęcia:

Uczniowie będą przyjmowani do naszej szkoły na podstawie liczby punktów uzyskanych za:

 • egzamin gimnazjalny
 • oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z wybranych przedmiotów:
  • język polski,
  • matematyka
  • biologia
  • wyższa ocena z jednego języka obcego obowiązkowego
 • oraz za inne osiągnięcia (np. konkursy, olimpiady przedmiotowe)
 • wolontariat

Szczegółowy regulamin rekrutacji pobierz

Harmonogram rekrutacji pobierzTECHNIKUM w zawodzie technik ekonomista

Absolwent Technikum w zawodzie technik ekonomista może podjąć pracę w biurach rachunkowych, księgowości, prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć studia na dowolnie wybranym kierunku.

W trakcie czteroletniej nauki uczniowie nabywają m.in. umiejętności:
1) organizowania działalności gospodarczej i obliczania podatków;
2) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
3) sporządzania planów, analiz i sprawozdań,;
4) sporządzania biznesplanów;
5) dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych;
6) prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji;
6) korzystania z programów komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań;
7) komunikowania się w języku obcym.

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: język angielski, geografia

Języki obce: język angielski oraz jeden wybrany z grupy: język hiszpański, język niemiecki

Okres nauki: 4 lata

W szkole istnieje możliwość:
- uczestniczenia w konkursach i olimpiadach (m.in. konkursie z rachunkowości, konkursach językowych, hotelarskich, gastronomicznych, kelnerskich, barmańskich, sportowych)

- pogłębiania umiejętności językowych i zawodowych poprzez pracę przy organizacji różnych imprez szkolnych i pozaszkolnych

- akredytowania umiejętności zawodowych potwierdzonych certyfikatem ISO9001

- udział w realizowanych projektach.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do szkoły (wydrukowane z systemu elektornicznego)
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum;
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
 • karta zdrowia
 • 3 zdjęcia opisane na odwrocie (imię, nazwisko, adres, data urodzenia)
 • podanie do internatu (podanie)

Kryteria przyjęcia:

Uczniowie będą przyjmowani do naszej szkoły na podstawie liczby punktów uzyskanych za:

 • egzamin gimnazjalny
 • oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z wybranych przedmiotów:
  • język polski,
  • matematyka,
  • geografia
  • wyższa ocena z jednego języka obcego obowiązkowego
 • oraz za inne osiągnięcia (np. konkursy, olimpiady przedmiotowe)
 • wolontariat

Szczegółowy regulamin rekrutacji pobierz

Harmonogram rekrutacji pobierz


TECHNIKUM w zawodzie technik obsługi turystycznej

Absolwent Technikum w zawodzie obsługi turystycznej może podjąć pracę w różnego rodzaju instytucjach związanych z organizacją turystyki (biura podróży, punkty informacji turystycznej) lub rozpocząć studia na dowolnie wybranym kierunku.

W trakcie czteroletniej nauki uczniowie nabywają m.in. umiejętności:
1) organizowania działalności turystycznej;
2) organizowania imprez i usług turystycznych;
3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
4) rozliczania imprez i usług turystycznych;
5) komunikowania się w języku obcym

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: język angielski, geografia

Języki obce: język angielski oraz jeden wybrany z grupy: język hiszpański, język niemiecki, język francuski

Okres nauki: 4 lata

W szkole istnieje możliwość:
- uczestniczenia w konkursach i olimpiadach (m.in. konkurs z rachunkowości, konkursy językowe, gastronomiczne, kelnerskie, barmańskie, sportowe)
- pogłębiania umiejętności językowych i zawodowych poprzez pracę przy organizacji różnych imprez szkolnych i pozaszkolnych

Wymagane dokumenty:

 • podanie do szkoły (wydrukowane z systemu elektornicznego)
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum;
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
 • karta zdrowia
 • 3 zdjęcia opisane na odwrocie (imię, nazwisko, adres, data urodzenia)
 • podanie do internatu (podanie)

Kryteria przyjęcia:

Uczniowie będą przyjmowani do naszej szkoły na podstawie liczby punktów uzyskanych za:

 • egzamin gimnazjalny
 • oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z wybranych przedmiotów:
  • język polski,
  • matematyka,
  • geografia
  • wyższa ocena z jednego języka obcego obowiązkowego
 • oraz za inne osiągnięcia (np. konkursy, olimpiady przedmiotowe)
 • wolontariat

Szczegółowy regulamin rekrutacji pobierz

Harmonogram rekrutacji pobierzSzkoła Branżowa I stopnia

Okres nauki: 3 lata

Wymagane dokumenty:

 • podanie do szkoły (wydrukowane z systemu elektornicznego)
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum;
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
 • karta zdrowia
 • 3 zdjęcia opisane na odwrocie (imię, nazwisko, adres, data urodzenia)
 • podanie do internatu (podanie)
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy dołączyć umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2017 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych). Kandydat we własnym zakresie znajduje pracodawcę, u którego będzie odbywał zajęcia praktyczne.

Kryteria przyjęcia:

Uczniowie będą przyjmowani do naszej szkoły na podstawie liczby punktów uzyskanych za:

 • egzamin gimnazjalny
 • oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z wybranych przedmiotów:
  • język polski,
  • matematyka,
  • biologia,
  • wyższa ocena z jednego języka obcego obowiązkowego
 • oraz za inne osiągnięcia (np. konkursy, olimpiady przedmiotowe)
 • wolontariat

Szczegółowy regulamin rekrutacji pobierz

Harmonogram rekrutacji pobierz