Jesteś w:
KSAPL
Główna
Aktualności
Galeria
Kontakt

Egzamin akredytowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych - KSAPL z zastosowaniem ujednoliconej procedury APL

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle jest od 2005 roku placówką posiadającą uprawnienia do przeprowadzania egzaminu KSAPL, w zawodach kucharz, kelner, hotelarz, którego certyfikat jest uznawany w całej Unii Europejskiej. Akredytacja umiejętności i kwalifikacji zawodowych jest zgodna z ujednoliconą procedurą we wszystkich placówkach zarówno w Polsce jak i innych krajach UE. Certyfikat, który uzyskują akredytowane osoby w sposób opisowy wyszczególnia potwierdzone umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Z możliwości akredytacji mogą skorzystać absolwenci szkół, absolwenci kursów i szkoleń oraz innych form doskonalących.

KSAPL to krajowa sieć szkół i placówek edukacyjnych akredytujących umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. Akredytacja umiejętności zawodowych w sieci KSAPL ma formę sprawdzianu umiejętności praktycznych kształconych w ramach zajęć lekcyjnych lub w czasie praktyk zawodowych. Koordynatorem działalności Krajowej Sieci Szkół KSAPL jest Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach.Certyfikaty akredytujące umiejętności i kwalifikacje zawodowe

Akredytacja umiejętności zawodowych w sieci KSAPL ma formę sprawdzianu działań praktycznych wykonywanych na podbudowie wymaganej wiedzy teoretycznej.

Potwierdzeniem zdanego egzaminu akredytującego jest Certyfikat (wzór). Certyfikat kwalifikacji w sposób opisowy wyszczególnia potwierdzone rzeczywiste umiejętności zawodowe, a jego uzyskanie jest zgodne z ujednoliconą procedurą unijną PA N-FL/IL IN LLL, obowiązującą w Polsce i w krajach UE. Wykaz potwierdzonych umiejętności i kwalifikacji umieszczony jest na rewersie certyfikatu.

Na certyfikacie znajduje się również znak TÜV najbardziej rozpoznawany przez przedsiębiorców znak, gwarantujący rzetelność potwierdzonych kwalifikacji i umiejętności. Certyfikaty kwalifikacyjne zwiększają szanse na pozyskanie atrakcyjnego zatrudnienia, przez co ich właściciele są bardziej konkurencyjni nie tylko na krajowych rynkach pracy, ale także mogą się ubiegać o zatrudnienie za granicą, zgodnie z zakresem potwierdzonych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Z możliwości akredytacji mogą skorzystać absolwenci szkół, absolwenci kursów, i szkoleń oraz innych form doskonalących.Zasady akredytacji

Kandydat ubiegający się o certyfikat kwalifikacyjny powinien:
1. złożyć wniosek o akredytowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych we właściwej (wybranej) szkole KSAPL (formularz wniosku należy pobrać w szkole).
2. dokonać opłaty za przeprowadzenie akredytowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych we właściwej szkole KSAPL
3. przystąpić do egzaminu akredytującego w wybranej szkole KSAPL
4. wykonać zadanie egzaminacyjne.